För över 5000 år sedan var Egypten ett jätterike, uppdelat i Övre och Nedre Egypten. Förmedla viktig information var essentiellt för att hålla ihop och kontrollera riket. En stab av pålitliga budbärare inrättades. I början fick dessa lära sig budskapen utantill.

Fortsätt läsa