Allt om Schenker

Schenker AG eller DB Schenker logistics är ett tyskt transport och logistikföretag som verkar över hela världen. Schenkers verksamheter innefattar transporter på land, sjö och i luften. Företaget schenker grundades 1872 av Gottfried Schenker i staden Wien Österrike och är idag ett helägt dotterbolag till DG Mobility Logistics vilka är en del av Deutsche bahn.

Världen runt har DB Schenker Logistics över 65 000 medarbetare på 2000 olika platser. Schenker är i Europa den största transportören gällande landtransporter och världsligt sätt är de tredje störst rörande sjö och flygfrakt.

Grundandet av Schenker

År 1872 grundades Gottfried Schenker tillsammans med sina vänner Mortitz Karpeles och Mortiz Hirsch. De grundade Schenker & Co och det lilla transportföretaget började att växa. Det första kontoret etablerades snabbt och verksamheten var igång dock valde man att flytta kontoret flera gånger innan det till slut bestämdes att det skulle vara på Hoher Mark 12 där det står kvar idag. Karpels och Hirsch hade innan Schenker & Co en egen verksamhet  som var mycket lyckad. Dock skiljde det sig mellan företagen då Karpeles & Hirsch bedrivs främst lokala transporter i Wien och inrikes handel. Schenker & Co däremot satsade mycket på bedriva internationell handel. De båda företagen slogs under 1890 talet ihop till ett stort företag och detta gjorde på grund av att Hirsch valde att lämna företaget 1895.

Schenkers expansion

I början av verksamheten inledde Schenker samarbeten, bland annat med järnvägsbolagen för att kunna transportera gods till den tyska delstaten Bayern. Samtidigt valde man att kontakta French Eastern Railroad för att kunna lösa transporter genom Schweiz och in i Frankrike. Detta kontaktnät lade grunden för att internationella transporter mellan Österrike och Storbritannien som tack vare Schenker kunde bedriva handel med varandra. Dessa kontrakt signerade kort efter den internationella Världsutställningen som hade varit i Wien 1873.  Trots en stor ekonomisk svårighet runtomkring i världen så kunde verksamheten etableras snabbt och växa i stadigt tempo. Expansionen skedde mycket snabbt och kärnverksamheten inriktade sig på styckegods sändningar, transporter över havet internationella och nationella. Då verksamheten växte snabbt valde Schenker att etablera internationella kontor. Detta började redan  år 1874 då det första internationella kontoret etablerades utomlands. Det första internationella kontoret etablerades i Budapest som är Ungerns huvudstad. Efter de svåra ekonomiska tiderna vände det för Europa och resten av världen och med kapprustningen i Europa bland stormakter så kunde Schenker växa storartat. Under denna tid representerades Schenker i princip i alla länder i Europa.

Första världskriget

När det första världskriget bröt ut skrev dåvarande VD för Schenker att de kunde utföra alla transporter för krigsministeriet fraktfritt.  Detta löfte hölls resten av kriget och Schenker fick bara pengar för utläggen de gjorde och det utföra arbetet men ingen kommission. Denna uppgörelse visade sig senare vara en guldgruva för Schenker då de på många områden hade ett monopol över frakterna som gällde krigsekonomin. Kriget betydde även nackdelar för Schenker, många av det internationell förbindelserna blev svårare att utföra. Många av Schenkers verksamheter runt omkring i Europa förlorare förbindelsen med huvudkontoret i Wien och därmed minskades Schenkers internationella transporter.

 

Första världskriget