Allt om transport

Det finns massor av olika sätt att transportera varor och gods runt omkring jordklotet och historia visar att handel har bedrivits en mycket lång tid. Att bedriva handel med grannlandet eller byn har utförts en mycket lång tid och detta har utvecklats från att sälja äggen på marknaden i staden till att frakta stora bilar med flygplan över atlanten.I dagens samhälle där teknikutvecklingen går fram dagligen undersöks det vad som är det mest miljövänligaste alternativet. Ett nytt alternativ som kan locka fler tågresenärer uti Europa är om det ska byggas höghastighetståg. Ett höghastighetståg kan göra topphastigheter upp till 320 km/h och kan ha upp till 1200 passagerare på samma gång. Att förflytta människor eller material från punkt A-B är mycket enkelt men de krävs ändå en utveckling av tekniken för att göra detta. Idag finns det mycket transportmedel som skadar jordens miljö och därför är det viktigt att utveckla dagens kollektivtrafik och transportmedel för att göra dem till miljövänliga alternativ. I Kina har de problem i städerna med “Smog” vilket skadar befolkningen som bor. Detta kan hända var som helst i världen men det gäller att flera tar sitt ansvar och hjälper till med fler miljövänliga alternativ.

Olika transportsätt

Idag transporteras gods och varor med många olika färdmedel, endel av dem är lastbilar, flygplan tåg och båtar. Detta ses som mycket effektiva alternativ att frakta varor mellan länder. I större städer kan det dock vara vanligt med cykelbud som lämnar små paket eller mat till olika konsumenter. Idag kan det transporteras material från 3900 meter under marken till den internationella rymdstationen ISS som svävar över jorden. De finns många olika sätt att transportera material och människor på. Tack vare den enorma teknikutvecklingen som sker dagligen kan människan transportera allt möjligt. Inom ett par år finns det möjligtvis en koloni av människor på planeten Mars och då kommer transporterna av material mellan Jorden och Mars fungera som flyget till Mallorca gör idag. Att människa utvecklar tekniker dagligen är ingen nyhet men vart började denna resa där människan började transportera material. Snart finns det en koloni på Mars men denna resa av teknologi påbörjades redan under hjulets första dagar då tanken om att enklare kunna transportera material kom till.

Varför reser vi?

Idag finns det mängder med alternativ om hur resan ska gå till och vart den ska gå. Förr i tiden reste människorna inte lika ofta som vi gör idag.  Detta kan bero på flera olika faktorer, dels att klassklyftorna var mycket stora och de fattiga fick prioritera sin pengar på vad som skulle göras. Idag reser människor mycket mer oftare för nöjes skull men det gjorde man inte förr. Under 1800 talet flyttade över 1 miljon från Sverige till ett försök av ett bättre liv i Amerika, men under resans gång som kunde ta flera veckor kunde resenärerna bli mycket sjuka eller i värsta fall dö. Det som skiljer dagens resande med förr är att idag kämpar inte alla för sin överlevnad och såsom människorna förr gjorde.

Varför reser vi?