En global sensation

Postgången i Sverige sköts inte bara utav ett enda bolag, man kan nu för tiden skicka försändelser med flera olika företag, framförallt när det gäller internationella paket så kanske inte postnord är det självklara valet. Istället så finns några andra företag med vilka man kan skicka sina paket, DHL är ett av dem. Detta är inget svenskt företag utan det bildades i Amerika bara några månader efter den första landningen på månen.

Namn från tre

Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn bildade tillsammans år 1969 ett företag som levererade dokument via luftburen transport, detta så de levererades vid tullen innan godset och på så sätt snabbare tog sig genom. Till en början så fraktade företaget, vars namn kommer från den första bokstaven i deras efternamn, dokument mellan San Fransisco, California och Honolulu, Hawaii. Men bara ett år senare har DHL hand om 40 olika klienter och får därmed utöka sin operation så den inkluderar Guam, Los Angeles och Portland, Ohio.

Utökning sker

Nätverket växte dock fort för DHL med entusiastiska kunder i USA, företaget fick därför börja möta kraven på en internationell service genom att inkludera Fjärran Östern och Stillhavsområdet, även Filipinerna blev tillgängligt för det amerikanska nätverket som fortsatte utvecklas. 1972 öppnade man ett kontor i Hong Kong vilket året efter följdes av ett i Singapore och ett i Japan, som om inte detta satte företaget på kartan så öppnades även ett kontor i Sydney vilket agerade som huvudkontor för hela Australien.

Ett stort ansvar

Med dessa kontor hade man 3000 klienter och 314 anställda vilket innebär att DHL fick använda sin betydande erfarenhet och expertis i den internationella flygexpress industrin så dess service nådde Nya Zeeland, Fiji, Indonesien, Taiwan, Malaysa och Thailand. Med dessa utökningar hade man år 1974, endast 5 år efter starten, en halv miljon transporter. Detta banade väg för ett nytt land att etablera sig i, Storbritannien involverades tack vare den ökade vikten av London som ett huvud center när det gäller finans.

Fler ansluter

DHL fortsätter breda ut sig över Europa med kontor i Amsterdam och Paris, man börjar även erbjuda sina tjänster i Syd Korea. Något förvånande är DHL den första expresstjänst inom detta område att öppna upp kontor i mellanöstern. Mexico, Skottland, Norge och Kanada är några av de länder som 1977 ansluter sig till DHL, de internationella succén är ett faktum med alla dessa länder och man slutar inte erövra världen där. Sverige gav sig in i leken 1978 och året efter fyller företaget 10 år. Vid denna tidpunkt har man över 360 service center och över 85.000 under som förlitar sig på DHL.

Explossionsartat

Populariteten för tjänsten är ett faktum och man fortsätter växa över de kommande åren, fler och fler länder får kontor för DHL och detta globala företag blir bara mer och mer känt. Man öppnade sitt näst största sorteringscenter i Bryssel år 1985 och det underlättar hanteringen för en snabbare service. Man fortsätter växa enormt och blir ansvariga för fler transporter, detta får många att vilja investera i företaget och idag är det Deutsche Post som står för den största delen av investeringarna i företaget med 51%. Man kan nu erbjuda nästa-dag leverans runt om hela Europa och detta företag är bland de största inom frakt.