Etablering i rasande fart – del 1

Vilket företag man väljer att skicka sin post med är lite av en smaksak, det finns tre ledande företag i Sverige som vi i första hand vänder sig till. Jag har skrivit om två av dessa och nu tänkte jag ta mig en titt på det tredje, Schenker. Detta tyska företag har cirka 3 800 anställda i Sverige och huvudkontoret är placerat i Göteborg, det är inte bara ett eget åkeri som är just Schenker utan de samarbetar med andra åkerier för att se till så allt hinner fram i tid.

Etablering i rasande fart – del 1

Två blir ett

Innan det kom hit så grundades företaget i Tyskland redan 1872 av Gottfried Schenker, han startade tillsammans med Moritz Karpeles och Moritz Hirsch i juli det året speditionsagenturen Schenker & Co. I Weins första distrikt etablerade man kontoret, detta flyttades sedan flera gånger innan det slutligen placerades på Hoher Markt 12 år 1914. Sedan dess har kontoret stannat kvar på samma adress. Då Karpeles och Hirsch ingick i samarbete med Schenker så hade de en speditionsfirma som de drivit i 8 år innan, men denna slogs inte ihop med Schenker förrän 1890-talet. Fram till dess skötte detta mindre företag de lokala transporterna och överlät de internationella till Schenker, men när Hirsch lämnade företaget 1895 så slog man ihop dessa två.

Nytänk

Under 1870-talet pysslade de flesta speditionsföretagen med inrikestransporter, men Schenker begav sig in på den internationella marknaden direkt. Men utvecklade styckegodsändringar internationellt som innebar att mindre sändningar hämtades och transporterades. 1873 ordnade man den första sammanslagna frakten från Paris till Wien i vilken man transporterade champagne, vintunnor och konjak från Bordeaux och även modeartiklar. I och med styckegodsverksamhetens tillväxt de kommande åren med säljargumenten snabbt, säkert och billigt fick speditionsagenterna en lägre frakttariffer, kunderna fick lägre priser och administrationen hos järnvägsbolagen minskade. Detta innebar dock ett omfattande närverk av både kontor och terminaler, något som Schenker etablerade tidigt.

Samarbete med järnväg

Transporter mellan Storbritannien och Österrike var något som tidigt utvecklades tack vare ett nära samarbete med nationella järnvägsbolag i både Bayern och Schweiz. Man samarbetade även med ett järnvägsbolag i Frankrike, French Eastern Railroad. Efter börskraschen 1873 kom depressionen, men trots denna så uppfördes kontrakt under Världsutställningen i Wien 1973. Man expanderade snabbt och fick öppna fler kontor i Österrike och dessutom utomlands. Företaget expanderades fort med sina inriktningar på Styckegodsändringar och sjötransporter både inrikes och utrikes. Företaget fick efter Världsutställningen i Wien nya kontrakt under kommande världsutställningar ibland annat Antwerpen 1885, Paris 1889, Chicago 1893 och Saint Lous 1904.

Kontoren ökar

Under mitten av 1880-talet ökades expansionstakten än mer än tidigare, detta som en följd av uppgången i ekonomin. Innan det första världskriget bröt ut hade Schenker hunnit skaffa sig representation i nästan alla länder i Europa. Under Gottfried Schenkers levnad etablerade man 33 kontor i 13 olika länder vilka började med representationskontoret i Budapest, Ungern åt 1874 efter ett förslag från Hirsch. Antalet anställda ökade senare till nästan 1000 personer varav nästan hälften var anställda vid kontoret i Wien. Man skrev kontrakt med andra speditionsföretag och köpte upp en del, dock fortsatte man verka under dessa företags egna namn för att slippa anklagelser från konkurrenter om ett uppträdande som monopolist.

Kontoren ökar