Etablering i rasande fart – del 2

Den ungerska regeringen meddelade år 1879 att de tänkte starta ett rederi för sjöfartsverksamhet och det var Schenker & Co som fick bli delägare i detta. Man skrev ett kontrakt som löpte under 5 år för företaget som kallades ”Anglo-Austrian-Hungarian Steamship Company, Glasgow-Vienna-Flume”, men namnet var lite väl långt så man valde att ändra detta 1879 till ”Adria Steamship Company vilket förkortades Adria. 6 år senare såg Gottfried Schenker till att grunda ”Schiffahrts-Gesellschaft Austro-Americana tillsammans med företaget Burell & Son, detta för att kunna bedriva sjöfart mellan Trieste och Amerika. Förutom dessa två engagemang så var Schenker involverat i inlandssjöfart vilken kombinerade Donautrafiken med de järnvägstransporter som skedde.

Etablering i rasande fart – del 2

En kort resebyrå

Under slutet av 1800-talet valde flera av de stora speditionsföretagen att testa lyckan inom resebyråverksamheten, det handlar trots allt också om en sorts transport. Schenker var inte sena på att hoppa på denna trend, men man upptäckte snabbt att specialiseringen man hade inom godstransporter inte fungerade ihop med resebyråbranschen, då därför avvecklade detta i samband med när den habsburgska monarkin kollapsade.

Konkurrens

Ett företag av denna storlek och med en så explosionsartad  utveckling kan inte hålla sig i toppen utan utmanare speciellt länge, 1904 dök därför ITGAG upp. Detta var en sammanslagning av Allgemeine Oesterreichische Transport-Gesellschaft och E. Kohn & Mittler, vilka kom att bli en man ett samarbete med Schenker & Co. Tack vare konkurrensen tvingades Schenker anpassa sina priser, något som nästan drev företaget till botten.

En besviken VD

Man nekade den verkställande direktören i Prag att bli delägare och han valde då att lämna företaget helt för att istället övergå till ITGAG, men hans övergång innebar också att ett flertal andra människor följde efter honom de kommande åren. Som om inte detta räckte så gjorde han ett flertal försök att komma åt företagets hemligheter, men detta utan framgång. Båda företagen såg stora förluster tack vare det priskrig som pågick mellan dem och kom tillslut 1907 fram till en uppgörelse. Denna drevs fram av ITGAG:s bank och ledde till att Schenker tog över ITGAG. Fraktpriserna nådde dock inte sina tidigare nivåer igen förrän många år senare.

Första världskriget

Under det första världskriget lovade Schenker att man skulle utföra alla krigsministeriets transporter fraktfritt. Emil Karpeles, som utlovade detta, hade ingen aning om vad detta skulle leda till. Han fick ett vänligt men reserverat svar i Augusti och höll sedan sitt löfte under hela kriget. Man inrättade ett kontor i krigsministeriet, man debiterade sedan för utläggen och det utförda arbetet men tog ingen kommission och vinst. Detta medförde fördelar och Schenker fick nästan en monopolställning inom flera av krigs ekonomins områden, något som kritiserades av flera konkurrenter. Inrikestransporterna flyttades till den offentliga sektorn som en följd av krigs ekonomin, denna gjorde också att utlandsverksamheten minskades rejält. Rörligheten mellan människor och gods som påbörjats under slutet av 1800-talet avbröts då kriget startade 1914. Verksamheten i andra länder tappade kontakten med huvudkontoret som följd av en totalblockad mot centralmakterna då Tyskland inledde sitt ubåtskrig, en katastrof för vilket företag som helst.

Emil Karpeles