Etablering i rasande fart – del 3

Med  kriget förändrades också gränserna i Europa, detta innebar konsekvenser för inte bara Schenker utan även andra speditionsföretag. De territorier som förut låg i Österrike-Ungern tillhörde nu istället andra länder, Wien hade dessutom förlorat sin plats som centrum i ett stort imperium. Detta innebar att man fick omorganisera företaget, inte bara för att återuppta verksamheten i det som tidigare tillhörde dubbelmonarkin, utan också för att utöka sin verksamhet i Tyskland. Trots det militära nederlag som kriget hade inneburit, blev Tyskland en ledande ekonomi i Centraleuropa. I Januari 1920 skedde en omorganisering, man upprättade då två trafikområden, syr-öst och nord-väst.

Etablering i rasande fart – del 3

Växer i Tyskland

Tyskland hade inte varit någon större marknad innan kriget bröt ut, de flesta kontoren man hade här fanns i södra Tyskland. Man etablerade ett kontor i Berlin 1916 till en början, men snart etablerades de i Regensburg, Köln, Chemnitz och Dresden också. Tillslut skapades ett eget bolag, Schenker & Co Berlin, som tog över alla de kontor som fanns i Tyskland. Utöver detta så fick man ansvaret för trafiken i Nederländerna, Skandinavien, Polen, Ryssland och Amerika. Denna verksamhet såg sedan en expansion under 1920-talet och ökade 297 anställda upp till 2300 år 1922. Chefen Marcell Holzer hade som idé att expandera verksamheten så man kunde locka affärer, detta tvärt emot Gottfried Schenkers metod att bygga upp det ordentligt för att sedan öka vart efter som volymerna ökade.

Köper hälften

Från Wien lade man ner mycket arbete på att göra detta bolag till ett aktiebolag, något som Karpeles var emot. Men det var ingenting man tog hänsyn till och man fortsatte på denna väg för att tillslut bilda Zentraldirektion Aktiengesellschaft Schenker & Co 1921. Man värvade i Wien oberoende speditionsföretag, men den takt som Holzer förvärvade i Tyskland slog rekorden. Schenker såg till att köpa 50% av Berliner hafen-und Lagerhaous-Ektiegesellschaft (BEHALA) som bildades 1923 som följd av att Berlins hamn gick med förlust, man var då tvungen att lösa denna situation och enda vägen var privatisering. Med sina 50% var det Schenker som fick ansvaret för ledningen, något som visade sig vara rätt val då man reducerade förlusterna och blev istället en av de mest lönsamma affärerna för Schenker Berlin.

Oljekris

Under slutet av andra världskriget hade de flesta företagets affärer avbrutits som följd till dess hängivenhet till krigs ekonomin. Länder som Tyskland inte hade makt över såg minskade eller obefintliga transporter och sjötransporterna omöjliggjordes, detta ledde till att man fick lägga ner kontoret i New York. Man prioriterade återuppbyggnaden av lokaler och inköp av nya fordon, man tecknade nya avtal med järnvägsadministrationen för att få tillgång till spår och terminaler. Nya linjer fick återuppbyggas och tack vare oljekrisen 1970-talet ökade kostnaderna mer än intäkterna. Först på 1980-talet blev ekonomin bättre, detta betydde att konkurrensen ökade och priserna sjönk men det hindrade inte Schenker från att öka sin omsättning. Man började sedan etablera sig mer och mer utomlands och idag är Schenker ett av de största transportföretagen i världen. De säljargument de hade i början är något de lever upp till än idag, snabbt, säkert och billigt levererar Schenker dina paket och brev dit du vill skicka dem.

Oljekris