FedEx – om företaget

Alla har säkerligen hört talas om det globalt verksamma fraktföretaget FedEx. Företaget som grundades år 1971 av Frederick Smith transporterar post, leveranser och produkter världen över och är ett bolag som man verkligen kan lita på.

FedEx består idag av flera olika dotterbolag som går under samlingsnamnet FedEx Corporation. Med hela världen som kund har de etablerat sig som en av världens ledande fraktbolag som ger kunderna en snabb service och som sänder produkter och gods över hela världen med hjälp av sina flygplan.FedEx kanske även av vissa är mer kännbara som Federal Express vilket var bolagets tidigare namn innan de bytte namn till FedEx. Men hur kommer det sig egentligen att FedEx har en sådant stort intresse. Samt hur ser detta enorma och globala företags framtid ut?.

Varför grundades FedEx

Bolagets motto och företags idé kom till under tiden grundaren Frederick Smith studerade på Yale. Han tyckte inte att det fanns ett bolag som uppehåll den stora efterfrågan för internationella leveranser och spann vidare på denna tanke fram till år 1971 då företaget slutligen lanserades. Efter lanseringen började folk få upp ögonen för detta bolag som hade hela världen som måltavla och företaget expanderade snabbt. Bolaget utökades och fler kontor öppnades i flera olika länder.

FedEx idag

Idag kan man hitta ett FedEx kontor i de flesta länder i världen. Totalt har bolaget flera hundra olika destinationer och kontor. Men trots att FedEx snabbt växte efter lanseringen har de som de flesta företagen haft en lägre period under deras historia där intresset för deras tjänster då svalnade kraftigt. I början av 2000-talet upplevde FedEx stora ekonomiska problem och bolaget fick kompromissa med flera av sina tjänster för att hålla intresset vid liv från omvärlden och då framförallt USA som FedEx ursprungligen kommer ifrån och har sitt huvudkontor i.

En annan bidragande orsak till det svalnade intresset för FedEx berodde också på att bolaget drabbades av flera olyckor och incidenter. Under 2000-talet har FedEx haft sex stycken uppmärksammade fall där flygplan har varit involverade på ett eller annat sätt. Några fall som drabbade bolaget hårt ekonomiskt och negativt var bland annat år 2006 då ett av deras plan började brinna på flygplatsen i Memphis. En annan omskriven incident var den år 2016 då ett annat plan började brinna under en flygning från flygplatsen i Hollywood. Men även om FedEx har haft sina mer problematiska år med incidenter, tappat intresse från sina kunder och flera omtalade negativa skriverier har bolaget formaterats om och är idag lika populärt som tidigare. De behövde helt enkelt utveckla sitt bolag för att följa trender och efterfrågan för att kunna fortsätta växa som företag. FedEx är idag ett mycket förekommande företag i de flesta länder och en del av landets utveckling och godshantering. I ett samhälle där miljöpolitiken ständigt växer och debatteras får man helt enkelt vänta och se hur FedEx Framtid kommer att se ut framöver. Med med överordnade som ständigt utvecklar företaget för att passa nya koncept och trender ser framtiden trots allt ljus ut för detta globalt verksamma företag.