Maersk allt om företaget

Det danska företaget A.P. Möller-Maersk A/S eller Maersk som de vanligtvis är känt som är ett av världens största rederier inom containerfrakt till sjöss. I A.P. Möller-Maersk koncernen verksamheter som rederier, containerfrakt, logistik, gasframställning företag, oljeriggar i Nordsjön, bankväsende och detaljhandel, bland annat Dansk Supermarked och lågprisbutikskedjan Netto.

Bolaget grundades 1904 av Peter Maersk Möller och hans son Arnold Peter Möller och under sonens ledning utvecklades företaget till ett av världens största rederier. Efter Arnold Peter Möller togs företaget över av hans son Arnold Maersk Mckinney Möller som styrde det mellan 1965 -2012 som under sin tid expanderade verksamheten till flera områden. Verksamheten utvecklades till områden som oljeutvinning, handel,industri och även luftfrakt. Maersk aktier är en av de dyraste aktierna på de nordiska börserna, en aktie kostar 8700 DKK vilket är mycket dyrt. Det har dock varit högre med ett takpris på 43 000 DKK och det höga priset spelar att en aktiesplit i företaget aldrig har genomförts. Idag har Maersk ungefär 25 000 anställda och beskriver sig själv som ett av världens största när det gäller containerfrakt. Maersk har över 600 fartyg som aktivt seglar med varor över världen och ensamma håller Maersk Line ensamma 15.1 % av världens TEU vilket är ett mått av hur många containrar ett fartyg kan lasta. Maersk har även haft de största fartygen i världen ett av dessa fartyg är Emma Maersk. Emma Maersk var världens största fartyg när hon byggdes 2006. Emma Maersk byggdes i Odense och fick namnet efter Arnold  Maersk  McKinney Möllers avlidna fru Emma. Dess jungfrufärd skedde den 7:e september 2006 då den avseglade från Århus i Danmark och den är än idag i bruk.

Bolagsstruktur och olika affärsområden

A.P. Möller-Maersk är indelat i två olika huvudområden, ett av dem är transport & logistik och den andra är energiutvinning. Dessa två olika områdena i företaget inkluderar flera dotterbolag som till Maersk koncernen. I de olika dotterbolagen ingår containerfrakt med dess relaterade aktiviteter som tankfartyg, olja och gasutvinning, skeppsvarv och andra industriella verksamheter som ingår i Maersk koncernen. Maersk har även intressen i Danske Bank där de äger ett visst antal aktier. Men den största verksamheten som Maersk har är frakt av containrar och relaterade aktiviteter som rör frakt över havet. Detta visar även siffrorna av årsredovisningen där det står att nästa hälften av alla Maersks intäkter kommer från frakten av containrar.

Maersk Olja

Maersk Olja grundades 1962 när Maersk fick ett tillstånd beviljat för att exploatera olja och gas. Denna exploatering skedde i den danska sektion av Nordsjön. Idag är Maersk fortfarande engagerade i exploateringen av olja och gas i Nordsjön och har även aktiva verksamheter runt om i världen. Dagens oljeproduktion som Maersk utvinner är ungefär 600 000 fat olja varje dag vilket är 95,000 m³/d och gasproduktionen uppskattas till 28 000 000 m³ varje dag. Majoriteten av denna produktion sker i Nordsjön i de danska och brittiska sektorerna men de har även produktion utanför Qatar, Algeriet och i Kazakstan.

Maersk Olja