Det finns massor av olika sätt att transportera varor och gods runt omkring jordklotet och historia visar att handel har bedrivits en mycket lång tid. Att bedriva handel med grannlandet eller byn har utförts en mycket lång tid och detta har utvecklats från att sälja äggen på marknaden i staden till att frakta stora bilar med flygplan över atlanten. Fortsätt läsa

Schenker AG eller DB Schenker logistics är ett tyskt transport och logistikföretag som verkar över hela världen. Schenkers verksamheter innefattar transporter på land, sjö och i luften. Företaget schenker grundades 1872 av Gottfried Schenker i staden Wien Österrike och är idag ett helägt dotterbolag till DG Mobility Logistics vilka är en del av Deutsche bahn. Fortsätt läsa

Företag som har etablerat sig i rasande fart och blivit stämda, en postservice som gått från benburen till motordriven. Vi har gått genom en del olika företag och deras resa i postvärlden, men det har nu blivit dags för att ta sig en titt på hur postgången i världen ser ut. Här i Sverige har vi en fungerande postgång som inte tar många dagar alls på sig att komma fram, även om vi inte själva alltid är nöjda med hanteringen så borde vi vara stolta över hur det faktiskt ser ut för oss. Oavsett om vi vill skicka något inrikes eller utrikes finns det väl utformade system för detta idag, precis som i resten av världen brukar postföretagen ha avtal med större flygbolag som hjälper dem med frakten utomlands. Posten samlas och sorteras för att sedan kunna skickas iväg till dess destinations land, detta sker inte bara med plan avsedda för post och paket så som FedEx, DHL eller UPS utan även kommersiella flyg kan bära med sig posten. När den väl nått rätt land beror processen lite på vart posten hamnat.

Fortsätt läsa

Med  kriget förändrades också gränserna i Europa, detta innebar konsekvenser för inte bara Schenker utan även andra speditionsföretag. De territorier som förut låg i Österrike-Ungern tillhörde nu istället andra länder, Wien hade dessutom förlorat sin plats som centrum i ett stort imperium. Detta innebar att man fick omorganisera företaget, inte bara för att återuppta verksamheten i det som tidigare tillhörde dubbelmonarkin, utan också för att utöka sin verksamhet i Tyskland. Trots det militära nederlag som kriget hade inneburit, blev Tyskland en ledande ekonomi i Centraleuropa. I Januari 1920 skedde en omorganisering, man upprättade då två trafikområden, syr-öst och nord-väst. Fortsätt läsa

Den ungerska regeringen meddelade år 1879 att de tänkte starta ett rederi för sjöfartsverksamhet och det var Schenker & Co som fick bli delägare i detta. Man skrev ett kontrakt som löpte under 5 år för företaget som kallades ”Anglo-Austrian-Hungarian Steamship Company, Glasgow-Vienna-Flume”, men namnet var lite väl långt så man valde att ändra detta 1879 till ”Adria Steamship Company vilket förkortades Adria. Fortsätt läsa

Vilket företag man väljer att skicka sin post med är lite av en smaksak, det finns tre ledande företag i Sverige som vi i första hand vänder sig till. Jag har skrivit om två av dessa och nu tänkte jag ta mig en titt på det tredje, Schenker. Detta tyska företag har cirka 3 800 anställda i Sverige och huvudkontoret är placerat i Göteborg, det är inte bara ett eget åkeri som är just Schenker utan de samarbetar med andra åkerier för att se till så allt hinner fram i tid. Fortsätt läsa

Postgången i Sverige sköts inte bara utav ett enda bolag, man kan nu för tiden skicka försändelser med flera olika företag, framförallt när det gäller internationella paket så kanske inte postnord är det självklara valet. Istället så finns några andra företag med vilka man kan skicka sina paket, DHL är ett av dem. Detta är inget svenskt företag utan det bildades i Amerika bara några månader efter den första landningen på månen.

Fortsätt läsa

Med förändringarna i postutdelningen i städerna kom också ett beslut från riksdagen åt 1877 där man införde så kallade lantbrevbärare. Dessa gick till en början till fots, men hästskjutsarna började syka upp i slutet av 1880-talet. Denna lyx fick dock brevbärarna själva bekosta och runt sekelskiftet började istället cyklarna dyka upp som transportmedel, på en del linjer valde man även att använda roddbåtar för att ta sig runt eftersom det gick fortare att korsa sjöar på så sätt än tiden det tog att gå runt dem. Med teknikens utveckling tog sig även motorcykeln och bilen in i lantbrevbäringen för att underlätta de långa sträckor det innebar att leverera post på detta vis. Man behövde fortfarande skydda transporterna med post på olika sätt så från och med 1839 utrustade man alla postiljoner med pistol, den tidigare burna sabeln behölls även den som tjänstevapen.

Fortsätt läsa

Världen är full av olika företag som arbetar med att göra det möjligt för oss att skicka det vi behöver dit vi vill att det ska ta vägen, det spelar ingen roll om man bor i Sverige och vill skicka något till Thailand eller andra länder. Möjligheten för transport av brev och paket runt om i världen finns, men det är inte alltid det går lika snabbt till alla ställen. Fortsätt läsa

En grupp professionella postfunktionärer bildades på 1670-talet, detta för att se till så posten nådde sin destination fortare. Dessa riggades med en jacka, två par läderbyxor och en häst, tack vare bestämmelser 1646 skulle postbefodran föras fram ”i galop och fyrsprång eller i fullt taaf”. Stockholm-Halmstad blev den allra första sträckan att trafikeras på detta sätt, anledningen till att man valde just denna sträcka berodde på utrikesposten vilken färdades här. Postbonden fick se till så både dräng och häst var redo när de kunde tänkas behövas, självklart resulterade detta i störningar på vardagsarbetet i skog och mark. Jordbruket och postbefordran hamnade därför i konflikt med varandra, en konflikt som blommade upp då och då. Man fick en del statliga bidrag för hästkostnaden och bonden kunde komma undan dagsverkena.

Fortsätt läsa