Postens historia, om brevduvor

För över 5000 år sedan var Egypten ett jätterike, uppdelat i Övre och Nedre Egypten. Förmedla viktig information var essentiellt för att hålla ihop och kontrollera riket. En stab av pålitliga budbärare inrättades. I början fick dessa lära sig budskapen utantill.

När pappret, papyrus, uppfanns, och dessutom skriftspråket hieroglyferna, blev postgången betydligt lättare. Mycket information kunde rymmas på ett litet papper. Perserna var duktiga ämbetsmän som visste hur man skulle administrera det enorma Persiska riket under 500-talet fKr. De skrev med en skrift som kallas kilskrift, inristat i lertavlor. Längs rikets 55 mil långa huvudled, Kungsleden, låg stationer där utvilade hästar och nya budbärare tog över de meddelanden som skulle vidare. Även Romarrikets kejsare insåg vikten av ett postsystem. Kejsar Augustus inrättade det romerska rikets första permanenta postväsen ca år 1 fKr. Det var av högsta vikt att nyheter skulle levereras blixtsnabbt så de kejserliga budbärarna hade alltid företräde på vägarna. De 2000 poststationerna var utrustade med hästar, reservdelar till vagnarna, hästskötare, mat och dryck. Romarnas postväsen, cursus publicus, var det första postväsen som också tog sig an vanliga medborgares brev. Kina utvecklade under 1000-talet ett avancerat postsystem. Över 1400 stationer, 50 000 hästar, 6000 båtar samt ytterligare tusentals mulor, oxar och vagnar förmedlade brev över hela riket. Även i Mongoliska riket och Inkariket fanns systematiserade postväsen.

Duvpost

Duva

Brevduvans orienteringsförmåga upptäcktes redan under forntiden. När duvan har transporterats bort, hittar den snabbt hem igen. Så småningom framavlades en särskild art för att leverera kortare meddelanden mellan olika duvslag. Duvpost användes både i gamla Egypten, Persien, Kina, antikens Rom och Grekland.  Under medeltiden var brevduvor vanliga inom sjöfarten, handeln och krigsmakten. I belägringen av Paris 1870 skickades över 30 000 meddelanden mellan de belägrade och yttervärlden. Vissa duvor har varit särskilt förtjänstfulla i krig och har till och med mottagit medaljer. Så sent som 1860 hade nyhetsbyrån Reuters 45 nyhetsduvor. Användandet av brevduvor har sina naturliga begränsningar. Duvan kan tas av rovfåglar, och hårt väder kan få duvan ur kurs.

Frimärken och brevlådor

Efter romarrikets fall och under folkvandringens tid i Europa, låg postväsendet nere i tusen år. De många europeiska kungarna hade sina egna budbärarsystem. Under 1400- och 1500-talen återupptogs idén om en systematiserad postgång. De centraleuropeiska staterna med Tyskland i spetsen införde gemensamt postväsende som bestod under flera hundra år. PÅ 1600-talet introducerades de första privata brevlådorna i Frankrike, och ett par hundra år sedan var det en vanlig syn i de flesta europeiska länder. År 1837 revolutionerade britten Rowland Hill hela postväsendet. Han föreslog att avsändaren skulle betala försändelsen, inte mottagaren.

Postverket

Det första frimärket var fött och brevskrivandet exploderade. Sveriges postväsen, Postverket, kan dateras så långt tillbaka som till 1600-talet. Då rekryterades läskunniga ”postedrängar” till att leverera meddelanden. Sverige introducerade frimärket år 1855, och 1912 designades den klassiska gula brevlådan. Att skicka brev till utlandet var i början knepigare. Det krävdes ett porto för varje land som försändelsen passerade. Industrialiseringen satte definitivt fart på postgången. Ångtågen kunde snabbt leverera försändelser till i stort sett hela världen. I början av 1900-talet lättade det första postflygplanet mellan Washington DC och New York. Postorderförsäljning introducerades under nybyggartiden i Amerika. Numera är det lika enkelt att handla från andra sidan jorden som i den lokala affären.