Postens historia

I Sverige har posten haft en stor betydelse i många år då för kunna förmedla information mellan varandra. Forskning visar att redan år 1564 under kung Erik XIV skickades ett brev för första gången, detta brev har i senare bemärkelse blivit känt som ett postiljkvitto. Under medeltiden fanns det en slags postföring men detta kallades då klockarepost. Under denna tid var det vanligt att kyrkan fick ett meddelande av kungen och bygdens präst läste då upp informationen under de gudstjänster som bedrevs då.  Posten utvecklades med åren och fler typer av olika slags post sändes i Sverige, detta utvecklades med åren speciellt under 30 åriga kriget då den första fältposten mellan soldater och familj sändes. Det blev mer organiserat vilket underlättade till att sända post på ett mer organiserat sätt. Under Vasaättens regeringstid skickades brev och bud ut till alla landets fogdar, men dessa bud kunde bara användas av hovets personal eller högt uppsatta personer i riket. Resten av sveriges befolkning då kunde inte göra samma sak då budbärarna endast tjänade hovet. Budbärarna bar på information som nyheter eller upplysningar till fogdarna men de användes också för att skicka brev utomlands över sveriges dåvarande landsgränser. Genom dessa budbärare kunde ett reguljär informationsflöde finnas mellan Sverige och länder utanför gränserna. I Markaryd fanns ett av dessa förbindelse kontor där posten skickades till och detta kontor grundades 1620. Kontoret sköttes av en svensk tjänsteman som såg till att breven kunde skickas mellan Sverige och utlandet. Från denna tid kunde även vanliga privatpersoner skicka brev och detta ledde senare till att transporterna skedde till fler orter i Sverige än vad det brukade. Under 1600 talet skapades det svenska postverket efter ett förslag från dåvarande rikskanslern Axel Oxenstierna, detta postverk la grunden för hur postverksamheten sedan utvecklades i Sveriges och blev till en statlig verksamhet som kunde leverera både brev och bud. Postverket ansvarade för transporten av och paket i Sverige och under 1900 talet blev detta en affärsverksamhet.

Dagens post i Sverige

Idag är posten mycket utvecklad och drivs av PostNord. Från början hette bolaget Posten AB som bildades 1994 som ett aktiebolag och var den huvudsakliga aktören på marknaden som erbjöd postförsändelser. Dess föregångare var Postverket som var statligt ägt och som härstammar från 1636. Detta verk hade varit statligt ägt fram till 2009 då den svenska posten och Post Danmark blev ett privatiserat bolag.

Dagens post i Sverige

Postens symboler

Posten har genom har många olika symboler från verksamheten inrättades 1636. Då hade posten posthornet som symbol för verksamheten. Posthornet innehållet även en kunga kron som finns placerad ovanför hornet. Denna krona var från början en symbol för konungen men har i senare fall blivit en symbol för den svenska staten.  När postverket inrättades bestämdes det av kungen att när postbonden hör ljudet av posthornet skulle denne vara beredd på att hämta posten och dela ut den till dem det var adresserat till Posthornet var då under denna tid inte en symbol för att posten hade anlänt utan ljudet som hornet kom ifrån.