Svensk posthistoria – del 3

Med förändringarna i postutdelningen i städerna kom också ett beslut från riksdagen åt 1877 där man införde så kallade lantbrevbärare. Dessa gick till en början till fots, men hästskjutsarna började syka upp i slutet av 1880-talet. Denna lyx fick dock brevbärarna själva bekosta och runt sekelskiftet började istället cyklarna dyka upp som transportmedel, på en del linjer valde man även att använda roddbåtar för att ta sig runt eftersom det gick fortare att korsa sjöar på så sätt än tiden det tog att gå runt dem. Med teknikens utveckling tog sig även motorcykeln och bilen in i lantbrevbäringen för att underlätta de långa sträckor det innebar att leverera post på detta vis. Man behövde fortfarande skydda transporterna med post på olika sätt så från och med 1839 utrustade man alla postiljoner med pistol, den tidigare burna sabeln behölls även den som tjänstevapen.

Batonger som vapen

I och med den tekniska utvecklingen började posten redan under 1870-talet byta ut pistolerna mot den nyare och modernare revolvern vilka man köpte in från armén, dock var revolvrarna av modell 1871 alldeles för tunga för lantbrevbärarna att bära runt på. Man fick istället införskaffa smidigare och lättare vapen, revolvrar fanns dock på postens centralförråd så länge som fram till 1962. En batong var det sista vapen man hade till självförsvar, denna var specialtillverkad för postverket och hade en kärna av stål omsluten av ett hölje av gummi. Denna batong fanns att tillgå mellan 1959 och 1973, dessa levererades i endast 3000 exemplar och bar texten ”Slå ej mot huvudet!”.

Praktiskt och snyggt

Fram till dess hade man inte tagit ett samtal grepp om frågan när det gäller uniform och kläder till personalen, detta skedde först under mitten av 1800-talet då man tillslut tog ett beslut om hur brevbärarna och andra yrkesgrupper inom posten skulle vara klädda. Nu för tiden handlar kläderna också om det praktiska i arbetet, Posten representerar annat än bara enlighet när de utrustar sina anställda med kläder. Man får på så sätt en varumärkesexponering utåt på varje person som bär dessa kläder och man kan bestämma vilken bild man vill ge allmänheten.

Nya kläder

Hösten 2002 skedde den största förändringen när det gäller den klädsel posten valde till sina anställda. På postkontoret i Stockholm tog brevbärarna på sig de nya profilkläderna som tagits fram, dessa var aktuella länge och signalerade en modern företagsidentitet vilken brevbärarna visar upp varje dag när de delar ut brev och andra försändelser till de 4.5 miljoner hushåll vi i Sverige har och de 800 000  företag. Man började i april 2008 fusionera posten med Post Danmark, tillsammans bildade de istället Postnord vilka nu sköter alla leveranser som posten tidigare hade hand om.

Skeptiska kunder

Efter den sammanslagningen har postleveranserna i Sverige varit i stora diskussioner, många förseningar uppstod tack vare bytet. Klagomålen var många men förhoppningsvis har postnord lyckats få ordning på verksamheten och fortsätter sitt arbete mot en smidig och snabb postgång i Sverige som håller vad den lovar. Breven är trots allt något som minskas en hel del och ersätts mer och mer av mail, även när det gäller statliga myndigheter.