United Parcel Service

United Parcel Service är världens största företag som tar hand om distribution och leverans av paket. Det är bättre känt under namnet “UPS”.  UPS klarar leverera cirka 13 miljoner paket på bara en dag. Detta är helt klart ett imponerande resultat. De har möjlighet att leverera paket till cirka två hundra länder runt om i världen. Det som är ganska intressant, då UPS är ett amerikanskt företag, kan de inte leverera paket till de länder som ligger under Embargo. Det betyder att de inte levererar paket till Birma, Kuba eller Nordkorea.

Företagets ursprung

Som det nämnts tidigare har företaget sitt ursprung i Förenta staterna. Det är ett av de äldste transportföretagen i världen då den grundades i 1907. Det betyder att det är över 100 år gammal, överlevde båda världskrig och alla andra ekonomiska kriser. Under de första åren av verksamheten hanterade företaget leverans av små paket, brev och måltider från restauranger. I själva början företagets anställda levererade paket till fots eller med cyklar. I 1913 köpte UPS sitt första motorfordon. Den första UPS-avdelningen i Europa öppnades i Tyskland. Företaget har vuxit mycket stadigt fram till idag och lyckades uppnå en stabil marknadsledande position.

De största konkurrenterna av UPS

De största konkurrenterna av UPS

UPS har väldigt många konkurrenter runt om i världen. Det är väldigt bra för alla kunderna som använder UPS eftersom tack vare konkurrensen behöver de säkra till den bästa möjliga kvaliteten. United Parcel Service som alla dess konkurrenten har väldigt många processer som gör att slutkundens tillfredsställelse ska öka. UPS konkurrens är sådana företag som FedEx, DHL, TNT eller DB Schenker. Vissa av dem är inte så kända i världen då de inte levererar paket till så många länder eller har olika målkunder.

Vad skiljer United Parcel Service från andra transportföretag?

UPS vinner med andra transportföretag på grund av sin bästa kvalitet, leveranstid och sitt kompromisslösa företagets nyckelvärden. Nyckelvärden är det som kännetecknar företaget och dess arbetare. För UPS är det framför allt viktigt att dess arbetare kan arbeta i grupp och hjälpa varandra om det behövs. Nästa nyckelvärde är integritet, som UPS ägare finner väldigt viktig. De vill att man ska kunna lita på dem, veta att de kommer leverera paket i tid och utan några problem. Det gör att deras andra nyckelvärden kan ganska enkelt bli till verklighet. Säkerhet och högst kvalitet på service är fälten som UPS vill vara bäst i.

UPS innovation och kundfokuserad attityd gör att de ständigt utvecklar sina produkter och inte stoppar granskningar på förväntningar av sina kunder. Tack vare denna inställning har de infört många olika innovativa tjänster. Man kan till exempel betala extra för att få ett paket levererat i kortare tid. Eftersom UPS har sina avdelningar i mer eller mindre två hundra länder, är de inte beroende av andra företag. De hanterar leveransprocessen helt enkelt internt som gör att de kan kontrollera olika delar av processen och förbättra kvaliteten där den ligger under acceptabel nivå. Det gör också att det är enklare att införa förändringar i processer som inte fungerar som de ska.