Världens posthantering – del 1

Företag som har etablerat sig i rasande fart och blivit stämda, en postservice som gått från benburen till motordriven. Vi har gått genom en del olika företag och deras resa i postvärlden, men det har nu blivit dags för att ta sig en titt på hur postgången i världen ser ut. Här i Sverige har vi en fungerande postgång som inte tar många dagar alls på sig att komma fram, även om vi inte själva alltid är nöjda med hanteringen så borde vi vara stolta över hur det faktiskt ser ut för oss. Oavsett om vi vill skicka något inrikes eller utrikes finns det väl utformade system för detta idag, precis som i resten av världen brukar postföretagen ha avtal med större flygbolag som hjälper dem med frakten utomlands. Posten samlas och sorteras för att sedan kunna skickas iväg till dess destinations land, detta sker inte bara med plan avsedda för post och paket så som FedEx, DHL eller UPS utan även kommersiella flyg kan bära med sig posten. När den väl nått rätt land beror processen lite på vart posten hamnat.

Många kostnader att täcka

När man betalar för att skicka ett brev internationellt så kommer en del av kostnaden stå för den personal som faktiskt gör arbetet i landet man skickar det ifrån, en annan del täcker transporten till företaget men det täcker inte transporten i destinationslandet. Länder betalar något som kallas terminal taxor till destinations länder för att kompensera den kostnaden som den lokala leveransen skulle kosta. Varje kvartal räknar man ut vad summan är på baserat på vikt och antal brev, en process som överses av Universal Postal Union. När brevet har kommit till rätt land är det strukturen hos det landet som gäller för att få posten till mottagaren, och det skiljer sig från land till land. I en del länder finns en del ovanliga sätt att få fram posten till mottagaren.

Nya vägar

I Singapore har man lyckats leverera posten med drönare, en något annorlunda metod men praktisk när det kommer till att leverera post i svår terräng eller områden som ligger långt borta. För att kunna utföra detta utvecklar man en app som kan tillåta kunder att välja just drönare som alternativ leveransmetod. Hade detta funnits i Sverige är jag säker på att allt fler män skulle börja skicka brev bara för att få skicka iväg det med just en drönare.

Ingen låda i sikte

Vill man skicka brev till Afrika är det inte ens säkert att brevet kan nå fram till dess mottagare, de flesta afrikanska hushåll har inte ens en möjlighet att ta emot detta. Brevlådor är inte alls vanliga och de flesta människor som behöver möjligheten att ta emot post får hyra en postlåda, men detta är inte heller det lättaste. För att skaffa sig en sådan måste man ansöka om det och vänte tiden kan vara lång. Det sydafrikanska postkontoret, som är den huvudsakliga brevleverantöre i landet, kommer leverera till den brevlåda som står redo för mottagaren att ta emot i. Med tanke på att det mesta dels av bankärendena idag tar plats online i detta område är post väldigt sällan använt.