Världens posthantering – del 2

Drönare som levererar post och en nästintill obefintlig posthantering, det var minst sagt en stark början av hur posten hanteras runt om i världen. Det är en ganska intressant tanke när man börjar fundera på hur vårt land hade sett ut om vi hade haft det som i Afrika, här i Sverige förlitar vi oss ganska mycket på posten även om mycket har övergått till det digitala idag. Skicka brev eller paket är aldrig något problem för oss med tanke på all de val vi har att skicka med. Även om vårat är väl utformat och fungerar övervägande bra, så är det långt ifrån det största posthanterings systemet som finns i världen.

Störst i världen

Det största är United State Postal Service, dessa står för 40% av all den post som levereras globalt. Som företag är det den tredje största civila arbetsgivaren i landet och även de styr en av de största civila fordons flottan i världen. Liksom i Sverige använder man sig här av postnummer för att lyckas få en exakt leverans på enklast, smidigast sätt. Detta innebär att så länge man skriver rätt adress på sitt brev så bör man kunna ha en stor tillit till den amerikanska posten.

Under utveckling

Sydamerika har inte alls samma förutsättningar som Nordamerika, här har postservicen inte alltid setts som pålitlig. I en del av de sydamerikanska länderna är det drygt 25% av posten som aldrig nåt sin destination, detta beror på ett väldigt dåligt system när det kommer till både adresser och skyltar. Förvånansvärt nog har en del länder börjat införa postnummer bara de senaste åren, detta för att kunna förbättra stadgan av postleveranser. Förändringen borde hjälpa till för att få systemet mer tillitsfullt om det tas emot av allmänheten.

Pingvin expressen

Vill man skicka brev på Antarktis så får man vända sig till Penguin Post Office, ett lite udda namn men samtidigt väldigt passande. Är man anställd som brevbärare här kan man räkna med att ibland få jobba hårt för att nå fram med posten. Ett tungt paket som ska levereras kan innebära att man får ta sig fram över förrädiska stenar, djup snö och till och med hoppa undan från pingviner. Posten här har inte heller bara hand om posten, man ser även till att övervaka effekterna av besökare på miljön och djurlivet på Port Lockroy, Goudier Island.

Gammalt och prövat

Här i Europa är vi bekanta med posthanteringen, de flesta använder sig av postnummer för att skapa en snabb och effektiv postgång för både brev och paket. Det är kanske inte så konstigt att det är välutvecklat då man ser tillbaka på hur länge posthanteringen har funnits, the Royal Mail i England har haft sin ända sedan 1518 då Henry VIII styrde landet. Alla europeiska länder ansvarar själva för sin posthantering, i Frankrike har man tillexempel Bureaux de Poste som kan skryta med att vara det mest koncentrerade postnätverket i Europa. La Poste i Frankrike har även de testat den nya tekniken med att låta en drönare leverera posten, så snart kanske vi ser det även i Sverige.